26 September 2008

Question of the day - 26 September 2008

Who was born first:
Henry IV of England or Henry IV of France?

Lequel est né en premier:
Henri IV de France ou Henri IV d'Angleterre?

1 comment:

fr said...

henri IV d'angleterre